Pravidla hry

Ve hře je zakázano :

 • Užívání více účtů jak jeden. Případný prohřešek proti tomuto pravidlu bude řešen smazáním všech dotčených účtů a zákazem uživateli přístupu do hry. Pokud budete chtít odehrát tahy za kolegu, uvědomte admina nejpozději 48 hodin před zalogovaní pod jeho nickem. Pokud budete mít podezření na multačení u některého hráče, napište poštou adminovi nebo do fóra Antimulti.
 • Zahlcovat poštu, fóra, kroniku a chat spamem.
 • Používat sprostá slova, nadávky, nevhodné názvy území, všechny takovéto příspevky či názvy budou neprodleně smazány.
 • Propagovat kdekoli ve hře hnutí potlačující lidská práva, propagovat užívání drog nebo podobných zakázaných látek a vše co je v rozporu se zákony České Republiky.
 • Umísťovat kdekoli ve hře odkazy na stránky obsahující Warez, Porno, Cracks a další nevhodný materiál.
 • Záměrně využívat chyb ve hře, pokoušet se neoprávněně proniknout do hry. Všechny chyby, které naleznete, neprodleně hlaste v systémovém fóru nebo poštou adminovi.
 • Neuposlechnout nařízení adminů.
 • Urážet adminy.

Zaskakování na cizím loginu :

 • Hrát na cizích loginech je povoleno pouze hráčům stejné rasy. Majitel účtu, který se nechá zaskakovat musí nahlásit na Antimulti forum login zaskakujícího a od kdy do kdy se bude nechat zaskakovat.
 • Tato doba musi byt minimálně 3 celé dny a maximálne 14 dní. V této době se samozřejmě nesmí přihlásit. Delši zaskakování bude povolováno pouze Garthem.
 • Pokud bude zjištěno nenahlášené hrani či občasné klikáni tahu na cizích loginech,trest dostanou oba loginy.
 • Ve vlastním zájmu si pro záskok vytvořte nové heslo.

Dodatek :

 • Každý hráč této hry je povinnen řídit se výše uvedenými podmínkami, všechny případné postihy padají na hráče bez ohledu na to jestli podmínky četl či ne.Hráč je zodpovědný za vše co se na jeho účtu děje i v případě zaskakování, ve vlastním zájmu mějte dostatečně zabezpečené heslo, které nikomu neříkáte.